C# Elementary2 The MissionComputer hardware introduction

Я не можу зрозуміти, як вирішити задачу (розділ: Calculate your salary)
C# Elementary2 The MissionComputer hardware introduction

Я не розумію, чому моя відповідь є невірною. Тільки через те, що я придумала свої назви до змінних, оскільки все інше введено вірно.


Виглядає так, що у Вашій версії останні 2 рядки отримали по додатковому “пробілу” перед USD.

2 Likes

Дякую, не звернула на цу увагу.

2 Likes

При порівнянні змінних ( у данному випадку одна змінна з додатковим пробілом у Вашій версії і інша змінна -відповідь) порівняння відбувається посимвольно. Додатковий пробіл - це додатковий символ для комп’ютера і відповідно змінює значення на комп’ютерній мові.
Так само “с” у латинській і українській абетці також матимуть різні значення для компютера.

Це дуже важливо зрозуміти, бо чимало робочих задач передбачають перевірку чи введений користувачем текст співпадає з очікуваннями написаної Вами програми чи ні?

2 Likes